Tallink Silja AB

Tallink Silja AB är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafiken på Östersjön. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski.

Uppdrag

Uppdraget var att skapa en mobil applikation med syftet att underlätta Tallink Silja’s tusentals anställda att sjuk- och friskanmäla sig digitalt. Personen väljer vilken båt och vilken avdelning hen tillhör till, orsaken till sjukdomen samt antal dagar hen tänker sig vara sjuk. Om personen är sjuk längre än 7 dagar en påminnelse om läkarintyg ska skickas.

När personen väljer att anmäla sig varken sjuk eller frisk – ett meddelande går till hens närmaste chef och HR-avdelning. Den anställde ska även kunna kontakta support personal via appen och läsa aktuell information om regler digitalt.

Administratörer på Tallink Silja ska kunna skapa båtar/avdelningar via en webbaserad adminstrationspanel där endast behöriga får tillträde. Där man kan ställa in samtliga e-postadresser till avdelningschefer, se historik och statistik om personalen, ändra texter och svara på supportmeddelanden.

Applikationer ska fungera både på iPhone och Android.

Utförande

Efter mötet med Tallink Silja’s HR ansvariga började vi med att skriva detaljerade user stories för att kunna i enkelt text form presentera den tekniska beskrivningen till kunden. Det uppskattades jätte mycket då under genomgången det upptäcktes att kunden har missat några viktiga detaljer under presentationen. Nya ändringar implementerades i user stories och en ny offert framställdes.

När user stories fastställdes presenterades dem till våra designers. De tog fram mockups på samtliga sidor i appen och förslag på färdig design för några av dem. Efter godkännande tog vi fram design för samtliga skärmar i applikationen och började med utvecklingen.

React Native valdes som plattform till hybrid applikation (iOS+Android) och Laravel 5 för administrationspanel. Projektet fördelades till mindre uppdrag och dessa skapades i vår task-system Jira och tilldelades till Front-end (appliaktion) och Back-end (administrationspanel och API) utvecklarna. Efter ett planerings möte förelades uppgifter i några Sprints och arbetet påbörjades. Fram till resultatet det tog bara några enstaka veckor.

Kontakta oss