Belstroj AB

Belstroj AB startade 2008 och har sedan dess vuxit och blivit ett stort bolag i byggnadsbranschen inom Storstockholmsområdet. Bolaget har för avsikt att fortsätta expandera och ser att marknadsförutsättningar finns. Belstroj AB har idag över fyrahundra anställda och omsatte 2017 över 400 milj. Företagets verksamhet sträcker sig över hela Sverige, Norge, Estland, Litauen, Vitryssland och Ukraina.

Uppdrag

Belstroj AB har nu ett avancerad affärssystem som vi kontinuerligt utvecklar och ansvarar för hela driften sedan 2012. Under dessa åren utvecklade vi många funktioner åt kunden, nedan beskriver vi ett urval av de mest omfattande delar i systemet.

Uppdraget var att skapa ett webbaserad affärssystem för Belstroj’s interna bruk. Syftet med systemet var att införa digitaliserad kontroll över all verktyg och förbrukningsmaterial som användes av bolaget. Mängder av enheter dagligen förs in och ut från samtliga bolagets läger och används på tiotals olika objekt som är i produktion. Med hjälp av det nya systemet man ska kunna tydligare se var utrustningen befinner sig och hur mycket material som förbrukas eller finns på lager. Digitaliserad överblick och kontroll via systemet skulle underlätta för logistikavdelningen den dagliga planeringen av samtliga inköp och transporter.

Andra uppdraget var att automatiskt beräkna kostnaden för utrustningen per dag utgående från inköpspriset eller leasings villkor. Med hjälp av det systemet ska kunna beräkna hur mycket det kostar för ett objekt att inneha verktyget per dag och hur mycket material var förbrukad under perioden. Syftet är att underlätta planeringen av logistik bakom projektet, se mängden statistiska rapporter om projektets ekonomi och förbrukning samt kunna återföra snabbare oanvänd verktyg till lager för att inte belasta projektet i onödan.

Tredje uppdraget var att införa digitaliserad inventering för samtliga projektledare via en HTML5 webbapplikation. Där en gång per månad ansvariga för projektet får en sammanställt lista på samtliga verktyg och utrustning som ska finnas på objektet för dagens datum enligt systemets register. Genom att öppna applikationen och pricka av dessa som finns på objektet/förlorade/återlämnade – snabbt kan man skapa man en digital rapport om nuvarande status på objektet. Med hjälp av rapporten kan logistikavdelningen korrigera lagersaldo och ekonomi på projektet samt få en månatlig statistik.

Fjärde uppdraget var ett önskemål om att ha en detaljerad överblick över Belstroj’s hundratals anställda och dem verktygen/kläder/utrustning som har delats ut till arbetstagare från lager. Syftet är att organisera lager och inköp som är relaterad till personalen samt ha bättre överblick över förlorade inventarier och ansvariga bakom det.

Belstroj System
Belstroj 3 - Inventering

Utförande

Kunden kontaktade oss vinter 2012 och berättade om sina behov av att kunna effektivisera och digitalisera processer inom företaget för att sänka administrations kostnader och förluster man tar genom att ha oorganiserad koll på verktyg och den förflyttande.

Innan mötet undersökte kunden befintliga lösningar som fanns ute på marknaden då. Dessa kunde inte möta kundens efterfrågan till 100% och kostnader för att anpassa existerande programvara var för höga.

Kundens önskemål var att börja med att skapa ett litet, men eget skräddarsydd affärssystem som var riktad och anpassad till kundens ändamål. Ett MVP system där företaget kunde först testa konceptet utan att ligga ute med större summor av pengar, samt ha möjligheten till att bygga systemet vidare.

MVP produkten visade väsentligt bättre resultat än förväntad och systemet sedan dess har fått många nya funktioner och finesser som dagligen underlättar arbete för hundratals av företagets anställda och har koll på  tiotusentals verktyg och maskiner. Vi ständigt håller systemet uppdaterad, implementerar nya efterfrågade funktioner och ansvarar för driften och underhåll.

Kontakta oss