MVP – prototyp på vägen till färdigt system

MVP står för Minimum Viable Product (minimal livskraftig produkt) och är en tidig version av en tjänst eller produkt. Syftet är helt enkelt att bekräfta en idé och göra den mer konkret. Vi brukar utveckla en MVP-version av produkten för att sedan successivt bygga upp den i en riktig produktionsmiljö.

MVP har flera användningsområden

Vi på Develit kan skapa prototyp för flera olika användningsområden. I första hand börjar man med att ta fram användarberättelser och modeller för att få fram en teknisk specifikation som är lättbegriplig för både programmerare som potentiella användare samt investerare. Ibland räcker det förarbetet för att få fart i projektet och gå vidare till nästa steg, vilket vi ger några exempel på nedan.

Webb

Du kan bygga ett webbsystem baserat på kända teknologier med välfungerande kärnfunktioner för att testa en idé. Det går utan att lägga mycket vikt på avancerad design, responsivitet, övervakning, loggning eller något annat som används i högbelastade system i produktion. På så sätt, sparar du både tid och pengar, samtidigt som systemet kan vidareutvecklas i takt med företagets tillväxt och behov.

Appar

Mobilapplikationernas värld är mycket komplicerad med många olika plattformar och miljontals olika enheter med olika egenskaper och inställningar. Därför kostar det ofta mer att utveckla mobilapplikationer än webbsystem. En bra idé kan vara att börja med en MVP-version – en hybridapplikation byggd med Ionic eller React Native. På det sättet, använder man endast en teknologi som fungerar med samtliga plattformar, vilket gör att du sparar utvecklingskostnader. Kända applikationer som Facebook och Instagram använder React Native i sina produktionsmiljöer.

Design

Det är alltid en bra start att börja testa sina idéer och förväntningar på design (både för appar och webbsystem). Med hjälp av modeller, som sedan omvandlas till klickbara prototyper skapade i Sketch eller Marvel App. På det sättet får du en mycket detaljerad överblick och kan fastställa hur systemet ska se ut och hur ett användarflöde ska fungera – innan vi sätter igång med produktionen av produkten.

Webb

Vi utvecklar både enkla webbplatser i WordPress och tyngre webbtjänster, affärssystem och plattformar.

Applikationer

Vi hjälper dig att utveckla mobila applikationer till både iOS (iPhone/iPad/AppleWatch) och Android-telefoner.

Design

Design gör skillnad. Därför lägger vi stor vikt vid en genomtänkt och unik design som får ert företag att stå ut.

IT-drift

Vi erbjuder pålitlig drift, kunnigt IT-stöd och hjälpsam support för dina webbsystem eller sajter när du beställer tjänster av oss.

Kontakta oss


    GDPR-säkrade lösningar

    All vår utveckling och datahantering sker i enlighet med GDPR-lagen. Det betyder bland annat att all information sparas på våra servrar i Sverige. När vi inleder ett samarbete förbereder vi ett Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) för att säkerställa att riktlinjer och regler följs.