Möte

I första mötet skriver vi på ett sekretessavtal – innan du delar dina idéer med oss. Vi diskuterar alla detaljer och din vision av processen och resultatet. Efter mötet skickar vi en ungefärlig prisbild för projektet. Om du blir intresserad så går vi vidare till nästa fas.

Planering

Under nästa steg utvärderar, diskuterar och analyserar vi ditt projekt samt gör en tidsuppskattning. Sedan planerar vi alla steg i processen och leveranstider för varje del. Efter det skickar vi en detaljerad offert och du får en personlig projektledare tilldelad för uppdraget.

Utförande

Efter godkännande introducerar vi projektet för vårt team och vi påbörjar arbetet. Vi sätter igång med produktionen och lägger allt fokus på att uppfylla dina krav och förväntningar. Under processen kommer projektledaren att hålla kontakt med er om status i projektet.

Steg 1: User Stories

User Stories är ett sätt att, i enkel textform, beskriva hur systemet/applikationen ska fungera och vilka resultat som förväntas i olika scenarion. Formatet är lätt att förstå och kan användas som underlag både för kunder, projektledare, programmerare, designers och testare. User Stories används även som en teknisk kravspecifikation, eftersom den beskriver alla flöden i systemet/applikationen och vilka resultat man förväntar sig från olika händelser.

Vi tar fram User Stories på engelska för att den ska vara allmänt användbar i framtiden. Vi gör första utkastet så komplett så möjligt utifrån den information vi har fått från er. Sedan skickar vi den till er för revision och kontinuerlig anpassning tills ni är helt nöjda. Tanken är att den speglar er beställning och era funktionsmässiga förväntningar på systemet/applikationen till 100 procent.

Steg 2: Mockups

Efter att User Stories är godkänd skickar vi den vidare till våra designers. De kommer att ta fram mockups (enkla grafiska representationer av appen) för samtliga sidor. Våra duktiga UI/UX-designers tänker i första hand på användarvänlighet och enkelhet. Till exempel var knappar ska finnas, hur stora de ska vara, i vilken ordning saker och ting ska visas – för att göra det så enkelt som möjligt för användaren att använda systemet eller applikationen.

På samma sätt som med User Stories, skickar vi dem till er och väntar in feedback. Vi anpassar alla detaljer tills de stämmer bra med er vision av systemet/applikationen.

Steg 3: Grafisk design

Vi tar fram en detaljerad grafisk design på systemet/applikationen som visar det slutliga utseendet på produkten. Designen (enkel men
stilren) skickas till er för godkännande innan vi sätter igång med utvecklingsarbetet.

Steg 4: Utveckling

Vi börjar utvecklingsprocessen med att dela upp projektet i mindre uppgifter, som registreras i vårt interna uppgiftssystem. Uppgifterna tilldelas sedan en utvecklare.

Kontroll

Nästa steg är att testa produkten och kontrollera att all funktionalitet stämmer överens med beställningen. När det godkänns av vår QA och UX-designer (Quality Assurance och User Experience-designer) får du tillgång till beta-versionen för att testa och godkänna produkten innan leverans.

Leverans

Slutligen levererar och installerar vi produkten enligt överenskommelse, på dina eller våra plattformar. Vi har egna pålitliga och kraftfulla servrar som vi kan erbjuda till förmånliga priser för våra kunder.

Serverlösning

Oftast behövs det en pålitligt serverlösning för att systemet ska fungera. Här finns det två alternativ:

1. Vi placerar koden på era servrar, vilket kommer kräva en kostnad för installation och konfigurering.

2. Vi kan även erbjuda placering på våra egna servrar till ett bra pris, som vi tar fram anpassat efter era behov. All drift, uppdateringar och installationer ingår i paketet.

Detta paket erbjuder vi endast till våra kunder som beställer utveckling av ett system/applikation från oss.

Applikation

När applikationen är färdigutvecklad och testad på olikaplattformar och enheter av våra QA-ingenjörer, levererar vi den till antingen vår eller er App Store enligt
överenskommelse.

Design

När produkten är klar levererar vi design i det format ni önskar er, inklusive samtliga originalfiler.

Underhåll

Vi tar fram ett specialanpassat SLA-avtal (Service-level agreement) för dig. I det ingår oftast tjänster som underhåll, teknisk support, telefonrådgivning, uppdateringar av programvara och säkerhetslösningar.

Kontakta ossGDPR-säkrade lösningar

All vår utveckling och datahantering sker i enlighet med GDPR-lagen. Det betyder bland annat att all information sparas på våra servrar i Sverige. När vi inleder ett samarbete förbereder vi ett Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) för att säkerställa att riktlinjer och regler följs.